Бараа материал

Бараа материал нь байгууллагын дотоод хэрэгцээнд шаардагдах бараа материалын захиалга хийж, бүртгэл хөтлөн, тэдгээрийг хуваарилж, орлого, зарлагыг хөтөлж, лавлагаа авах зориулалт бүхий систем юм. Энэхүү систем нь олон агуулах, тасгийн бүртгэл хөтлөх, бараа материалын тоо ширхэгийг багцаар бүртгэх, багцыг загдал зэрэг функционал боломжуудыг агуулахаас гадна Үндсэн хөрөнгө, Худалдан авалт, Хүсэлт хэрэгцээ системүүдтэй холбогдон автоматаар гүйлгээ хийх боломжтой.

ГрэйпСити Монгол ХХК

Бид 2000 онд байгуулагдаж, банк санхүү ба төлбөрийн шийдлийн програм хангамж боловсруулах чиглэлээр дагнан ажилласаар ирсэн бөгөөд дотоодын энэ салбарын зах зээлд тэргүүлэгч юм.


БИД

ХАМГИЙН НАЙДВАРТАЙ ЗАМААР АЗ ЖАРГАЛАА БИЙ БОЛГОНО!

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Оюутны гудамж-22, 8-р хороо
14210, Ш/х 48/6
У: (976) 75756622
Ф: (976 11) 328707
mongolia@grapecity.mn