Бичиг баримтын удирдлага

Бичиг баримтын удирдлага систем нь байгууллагын үйл ажиллагаанд шаардлагатай бүхий л төрлийн хэвлэмэл  болон цахим бичиг баримтыг бүртгэж, удирдан зохион байгуулах зориулалттай. Аливаа баримт бичгийг нэг хавтаст хэрэг байдлаар бүртгэх бөгөөд тухайн хавтас хэрэгтээ холбогдох документуудыг уяж, бүртгэнэ. Ийнхүү байгууллагын хэмжээнд бүх төрлийн бичиг баримтыг нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд төвлөрүүлснээр бичиг баримттай ажилах гар ажиллагааг хөнгөвчилж, цаг хугацаа хэмнэнэ.

ГрэйпСити Монгол ХХК

Бид 2000 онд байгуулагдаж, банк санхүү ба төлбөрийн шийдлийн програм хангамж боловсруулах чиглэлээр дагнан ажилласаар ирсэн бөгөөд дотоодын энэ салбарын зах зээлд тэргүүлэгч юм.


БИД

ХАМГИЙН НАЙДВАРТАЙ ЗАМААР АЗ ЖАРГАЛАА БИЙ БОЛГОНО!

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Оюутны гудамж-22, 8-р хороо
14210, Ш/х 48/6
У: (976) 75756622
Ф: (976 11) 328707
mongolia@grapecity.mn