Картын онлайн интерфэйс

Банкны харилцагчийн картаар хийсэн онлайн гүйлгээг картын системээс хүлээн авч, суурь бүртгэлийн системд дамжуулан боловсруулах зориулалттай систем юм.

Картын офлайн интерфэйс

Банкны картын системээс суурь бүртгэлийн системд багц болон офвайн гүйлгээг дамжуулан боловсруулах систем юм.

Карт захиалгын интерфэйс

Банк карт гаргахтай холбоотой карт захиалгын гүйлгээнүүдийг автоматжуулж, банкны суурь систем рүү дамжуулах зориулалттай картын системтэй онлайн холбогдсон интерфэйс систем юм.

Онлайн интерфэйс

Онлайн интерфэйс нь 3 дагч этгээдийн системээс тодорхой форматын дагуу  гүйлгээ хүлээн авч, банкны суурь систем рүү дамжуулах зориулалттай систем юм.

Банк хоорондын гүйлгээ

Банк хоорондын бага дүнтэй авизын гүйлгээг онлайн, их дүнтэй гүйлгээг офлайн боловсруулах зориулалттай систем юм.

Гадаад шилжүүлэг

Гадаад шилжүүлгийн Свифт интерфэйс нь олон улсын свифт сүлжээнд банкны санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг дамжуулах, свифтийн сүлжээгээр ирсэн гүйлгээнүүдийг тохиролцсон форматын дагуу хүлээн авах, боловсруулах зориулалттай, банкны суурь бүртгэл болон бусад холбогдох системтэй ажиллах систем юм.

ГрэйпСити Монгол ХХК

Бид 2000 онд байгуулагдаж, банк санхүү ба төлбөрийн шийдлийн програм хангамж боловсруулах чиглэлээр дагнан ажилласаар ирсэн бөгөөд дотоодын энэ салбарын зах зээлд тэргүүлэгч юм.


БИД

ХАМГИЙН НАЙДВАРТАЙ ЗАМААР АЗ ЖАРГАЛАА БИЙ БОЛГОНО!

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Оюутны гудамж-22, 8-р хороо
14210, Ш/х 48/6
У: (976) 75756622
Ф: (976 11) 328707
mongolia@grapecity.mn