Аккредитив

Харилцагч хоорондын төлбөрийн чадвар болон найдвартай байдлыг хангах үүднээс ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулж, бараа нийлүүлэгдэхгүй, төлбөр төлөгдөхгүй байх эрсдлийг бууруулахтай холбогдсон санхүүгийн үйлчилгээ түүний  төлбөр тооцоог хөтлөх зориулалттай систем юм.

Баталгаа

Ажил үүрэг гүйцэтгэх, гүйцэтгүүлэхэд үүргийн биелэлтийг баталгаажуулж, тодорхой мөнгөн дүнгээр үүрэг хүлээх санхүүгийн үйлчилгээ түүний төлбөр тооцоог хөтлөх зориулалттай систем юм.

Инкасс

Харилцагчийн өмнөөс нөгөө харилцагчид баримт хүргүүлж, төлбөр нэхэмжлэн авахтай холбогдсон санхүүгийн үйлчилгээ түүний төлбөр тооцоог хөтлөх зориулалттай систем юм.

ГрэйпСити Монгол ХХК

Бид 2000 онд байгуулагдаж, банк санхүү ба төлбөрийн шийдлийн програм хангамж боловсруулах чиглэлээр дагнан ажилласаар ирсэн бөгөөд дотоодын энэ салбарын зах зээлд тэргүүлэгч юм.


БИД

ХАМГИЙН НАЙДВАРТАЙ ЗАМААР АЗ ЖАРГАЛАА БИЙ БОЛГОНО!

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Оюутны гудамж-22, 8-р хороо
14210, Ш/х 48/6
У: (976) 75756622
Ф: (976 11) 328707
mongolia@grapecity.mn