Санхүүгийн полиси

Санхүүгийн полиси нь банкны үйл ажиллагааны журмыг боломжит үзүүлэлтийн хүрээнд дүрэм болгон системд тохируулж, банкны суурь бүртгэлийн системд хийгдэж буй санхүүгийн гүйлгээг хянах зориулалттай систем юм.

Санхүүгийн бус полиси

Санхүүгийн бус полиси нь банкны суурь бүртгэлийн системд хийгдэж буй санхүүгийн бус гүйлгээг хийгдэхээс өмнө эсвэл дараа нь шалгаж, хяналт тавих зориулалттай систем юм.

Хар дэвтэр

Хар дэвтэр дэд систем нь хар дэвтрийн бүртгэл хөтөлж, хар дэвтрийн мэдээллийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглах боломж олгоно. Олон улсын хар дэвтрийн жагсаалтаас гадна банк дотооддоо хар дэвтэр хөтөлж түүнээс шалгах боломжтой.

ГрэйпСити Монгол ХХК

Бид 2000 онд байгуулагдаж, банк санхүү ба төлбөрийн шийдлийн програм хангамж боловсруулах чиглэлээр дагнан ажилласаар ирсэн бөгөөд дотоодын энэ салбарын зах зээлд тэргүүлэгч юм.


БИД

ХАМГИЙН НАЙДВАРТАЙ ЗАМААР АЗ ЖАРГАЛАА БИЙ БОЛГОНО!

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Оюутны гудамж-22, 8-р хороо
14210, Ш/х 48/6
У: (976) 75756622
Ф: (976 11) 328707
mongolia@grapecity.mn