Хүсэлт, хэрэгцээ

Хүсэлт хэрэгцээний систем нь байгууллагын аливаа газар нэгж, албан тушаалтанд хүсэлт хэрэгцээ үүссэн цэгээс эхлэн түүнтэй холбоотой бүртгэл, материал бүрдүүлэлт, зөвшөөрөл олгох процессыг системтэйгээр зохион байгуулах боломжийг олгоно. Мөн Худалдан авалт, Үндсэн хөрөнгө, Бараа материал системүүдтэй холбогдон хүсэлт, хэрэгцээг автоматаар шилжүүлэх, түүнтэй холбоотой ажил гүйлгээ хийх боломжтой.

ГрэйпСити Монгол ХХК

Бид 2000 онд байгуулагдаж, банк санхүү ба төлбөрийн шийдлийн програм хангамж боловсруулах чиглэлээр дагнан ажилласаар ирсэн бөгөөд дотоодын энэ салбарын зах зээлд тэргүүлэгч юм.


БИД

ХАМГИЙН НАЙДВАРТАЙ ЗАМААР АЗ ЖАРГАЛАА БИЙ БОЛГОНО!

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Оюутны гудамж-22, 8-р хороо
14210, Ш/х 48/6
У: (976) 75756622
Ф: (976 11) 328707
mongolia@grapecity.mn