Үндсэн хөрөнгө

Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн бүртгэл хөтөлж, стандартын дагуу элэгдэл тооцох, байгууллагын дотоод хэрэгцээнд зориулсан хангамжийн бараа материал, тээврийн хэрэгсэл, шатахууны карт болон бусад үнэ бүхий зүйлсийн орлого, зарлагын гүйлгээг автоматжуулах зориулалттай. Мөн үндсэн хөрөнгийн засвар үйлчилгээг төлөвлөх, бүртгэх, гүйлгээ хийх, элэгдлийн хэд хэдэн дэвтэр хөтлөх зэрэг функционал боломжуудыг агуулна.

ГрэйпСити Монгол ХХК

Бид 2000 онд байгуулагдаж, банк санхүү ба төлбөрийн шийдлийн програм хангамж боловсруулах чиглэлээр дагнан ажилласаар ирсэн бөгөөд дотоодын энэ салбарын зах зээлд тэргүүлэгч юм.


БИД

ХАМГИЙН НАЙДВАРТАЙ ЗАМААР АЗ ЖАРГАЛАА БИЙ БОЛГОНО!

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Оюутны гудамж-22, 8-р хороо
14210, Ш/х 48/6
У: (976) 75756622
Ф: (976 11) 328707
mongolia@grapecity.mn