Өглөг

Энэхүү систем нь байгууллагын урт болон богино хугацааны өр төлбөр, өглөгийг нэхэмжлэгч байгууллага тус бүрээр ангилан бүртгэх, үүнтэй холбоотой төлбөр тооцоог автоматжуулах зориулалттай систем бөгөөд валютын гүйлгээ хийх, нэхэмжлэхийн дагуу автоматаар төлбөр төлөх, нэмүү өртгийн татвар тооцох зэрэг функционал боломжуудыг агуулна.

ГрэйпСити Монгол ХХК

Бид 2000 онд байгуулагдаж, банк санхүү ба төлбөрийн шийдлийн програм хангамж боловсруулах чиглэлээр дагнан ажилласаар ирсэн бөгөөд дотоодын энэ салбарын зах зээлд тэргүүлэгч юм.


БИД

ХАМГИЙН НАЙДВАРТАЙ ЗАМААР АЗ ЖАРГАЛАА БИЙ БОЛГОНО!

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Оюутны гудамж-22, 8-р хороо
14210, Ш/х 48/6
У: (976) 75756622
Ф: (976 11) 328707
mongolia@grapecity.mn