Ерөнхий дэвтэр

Ерөнхий дэвтэр систем нь суурь бүртгэлийн системээс гүйлгээ татах, тайлан гаргах, боловсруулах, гадаад валютын позицыг автоматаар хөтлөх, валютын ханшийн тэгшитгэл хийх, арилжааны ашиг, алдагдал тооцох, тайлант оны эцсийн ашиг, алдагдлыг тооцож хаалт хийх зориулалттай систем юм. Системд өөр өөр дансны төлөвлөгөө бүхий олон дэвтэр хөтлөх, групп компаний нэгдсэн баланс гаргах боломжтой.

 

ГрэйпСити Монгол ХХК

Бид 2000 онд байгуулагдаж, банк санхүү ба төлбөрийн шийдлийн програм хангамж боловсруулах чиглэлээр дагнан ажилласаар ирсэн бөгөөд дотоодын энэ салбарын зах зээлд тэргүүлэгч юм.


БИД

ХАМГИЙН НАЙДВАРТАЙ ЗАМААР АЗ ЖАРГАЛАА БИЙ БОЛГОНО!

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Оюутны гудамж-22, 8-р хороо
14210, Ш/х 48/6
У: (976) 75756622
Ф: (976 11) 328707
mongolia@grapecity.mn